Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti

Organizeaza, in baza H.G. 88/2005 si O.M.Ed.C 308/2007 privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta si O.M.Ed.C.T. 3325/28.02.2007 privind repartizarea cifrei de scolarizare, respectiv Legea 288/2004 si Legea 224//2005, admitere in anul universitar 2008 - 2009, pe domeniu de studiu, dupa cum urmeaza:

 • 23 iulie a.c. la Facultatile de Medicina, Medicina Dentara si Farmacie;
 • 24 iulie la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala (FMAM).

Inscrierile se vor face in perioada 14-20 iulie 2008 dupa urmatorul program:

 • in zilele 14-18 iulie 2008 intre orele 900-1500
 • in zilele 19-20 iulie 2008 intre orele 900-1300

Taxa de admitere, achitata de candidati la inscriere, este de 135 RON, din care 25% reprezinta taxa de inscriere, iar 75% taxa administrativa. In conformitate cu Legea 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic, art. 108, par. (2) copiii personalului didactic sunt scutiti de plata taxei de inscriere (echivalentul a 25% din taxa de admitere).

Scutirea de la plata taxei de inscriere (echivalentul a 25% din taxa de admitere) este admisa, in mod exceptional, prin hotararea Biroului Senatului UMF "Carol Davila" si pentru urmatoarele categorii de candidati: copii din familiile lovite de catastrofele naturale, orfanii de ambii parinti si candidatii institutionalizati in asezaminte de ocrotire; in aceste cazuri, candidatii vor prezenta actele doveditoare pentru aprobare Secretarilor Sefi ai Facultatilor care organizeaza concurs de admitere.

La inscriere, candidatii vor prezenta urmatoarele acte:

 • Cerere tip de inscriere, completata de secretari pe calculator si semnata de candidat dupa examinarea conformitatii datelor;
 • Diploma de bacalaureat - in original si in copie legalizata, aceasta din urma necesara pentru cei care se inscriu la a II-a facultate, cu actul doveditor (diploma de licenta, foaia matricola, programa analitica) al institutiei absolvite;
 • Buletinul de identitate / pasaportul valabil sau livretul militar; (si copie xerox)
 • Certificat de casatorie - (si copie legalizata)
 • Certificat de nastere - (si copie legalizata)
 • 4 fotografii color tip buletin;
 • Adeverinta medicala de la medicul scolar/medicul de familie care atesta ca persoana este apta pentru invatamant.

Inscrierea olimpicilor se va face pe baza listei de la Ministerul Educatiei si Cercetarii, care va fi comunicata, si, pentru afisare, Secretariatelor. UMF "Carol Davila" accepta pentru inscriere Olimpicii internationali, respectiv, laureatii locurilor I, II si III de la Olimpiadele Nationale la disciplinele Biologie, Fizica si Chimie. In ambele situatii va fi vorba numai de participantii/laureatii la Olimpiadele ultimilor doi ani scolari (2006-2007 si 2007-2008).

Inscrierile la concurs pentru candidatii care au absolvit deja o facultate se vor face pe locurile fara taxa, urmand ca, in cazul reusitei, decanatele facultatilor sa analizeze situatia taxelor de scolarizare si echivalarea examenelor in vederea inscrierii in anul de studiu corespunzator. In conformitate cu prevederile legale in vigoare, statul asigura de la buget doar absolvirea unui singur ciclu de studii universitare de licenta.

Inscrierea candidatilor pentru Medicina militara (care dispun de locuri separate) se realizeaza la Institutul Medico-Militar (Bucuresti, str. Institutului Medico-Militar, nr. 5) pe baza unor conditii specifice stabilite de Lege. La inscriere, candidatii vor primi o Legitimatie tip, tiparita la calculator si numerotata.

Repartizarea locurilor pe cele patru facultati este urmatoarea:

 • Facultatea de Medicina

Specializarea : Medicina: Buget 450; Taxa 350

 • Facultatea de Medicina Dentara

Specializarea: Medicina Dentara: Buget 100; Taxa 150

 • Facultatea de Farmacie

Specializarea: Farmacie: Buget 130; Taxa 200

 • Facultatea de Asistenta Medicala si Moase

Specializarea: Moase: Buget 50; Asistenta Medicala: Buget; Balneofiziokinetoterapie si recuperare; Radiologie si Imagistica; Laborator Clinic; Asistenta Dentara; Tehnica Dentara; Asistenta de Farmacie : Buget 60; Taxa 70

Nota!

 • 5 locuri pentru candidatii provenind din Republica Moldova vor fi alocate dupa cum urmeaza:

1. 3 locuri la specializarea Medicina;

2. 1 loc la specializarea Medicina Dentara, si

3. 1 loc la specializarea Farmacie.

 • 3 locuri pentru candidatii de etnie rroma, locuri care se deduc din bugetul fiecareia dintre specializari, repartizarea va fi urmatoarea:

1. 1 loc la specializarea Medicina;

2. 1 loc la specializarea Medicina Dentara, si

3. 1 loc la specializarea Farmacie.

La inscriere, candidatii la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala isi vor exprima, in ordinea preferintelor, optiunile pentru specializarile corespunzatoare, respectiv vor preciza optiunea pentru disciplina la alegere. Optiunile pentru proba la alegere vor fi facute de toti candidatii de la toate facultatile.

Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, va organiza si admitere in regim de studiu cu taxa, pentru toate cele patru facultati, cu conditia obtinerii unui punctaj corespunzator cel putin mediei 5.

Taxele de studiu stabilite pentru anul universitar 2008-2009 sunt cuprinse intre 4.500 RON si 2.000 RON in functie de facultate si specializare. Toate taxele sunt exprimate in Lei (RON) si pot fi achitate in doua transe semestriale.

In cazul cetatenilor altor state membre a Uniunii Europene care solicita inscriere la studii fara prezentarea la examenul de admitere organizat de Universitate, acestia pot studia in regim de cont propriu valutar urmand a achita o taxa de 400 EURO pe luna - un an de studiu are 10 luni.

Salile repartizate candidatilor vor fi afisate la avizierele Facultatii de Medicina, (pentru specializarile Medicina si FMAM), respectiv, Facultatii de Medicina Dentara si Facultatii de Farmacie.

Durata examenului va fi de 2,5 ore (150 min.), in cazul specializarilor Medicina, Medicina Dentara si Farmacie, respectiv de 1,5 ore (90 min.) pentru admiterea la oricare dintre specializarile de la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala (FMAM).

Tematica si bibliografia de examen sunt cele afisate la decanatele Facultatilor de Medicina, Medicina Dentara si Farmacie.

La Facultatile de Medicina si Medicina Dentara examenul va include doua discipline (Biologie obligatoriu, respectiv Fizica sau Chimie la alegere) totalizand un numar de 100 intrebari, dintre care 60 pentru proba obligatorie si 40 pentru cea la alegere.

La Facultatea de Farmacie probele de examen vor include doua discipline, respectiv Chimie organica obligatoriu, cu 60 intrebari, si la alegere Biologie Vegetala sau Anatomie, cu un numar de 40 intrebari.

La Facultatile de Moase si Asistenta Medicala examenul va include doua discipline, (Biologie obligatoriu, respectiv Fizica sau Chimie la alegere) totalizand un numar de 80 intrebari in cazul specializarilor Moase si Asistenta Medicala Generala, dintre care 60 pentru proba obligatorie si 20 pentru cea la alegere.

Restul specializarilor de la Facultatile de Moase si Asistenta Medicala (Balneofiziokinetoterapie si recuperare medicala, Radiologie si imagistica, Laborator Clinic, Asistenta Dentara, Tehnica Dentara, Asistenta de Farmacie) vor avea aceleasi discipline de examen, totalizand un numar de 60 intrebari, dintre care 40 pentru proba obligatorie si 20 pentru cea la alegere.

Corectarea tezelor se va face in sala de concurs, in prezenta candidatilor, carora li se va comunica punctajul, urmand verificarea prin scanare pe calculator a rezultatelor. Fiecare raspuns corect la intrebare va fi cotat cu cate 1 punct. Rezultatele finale, ca si lista admisilor, va fi afisata la avizierele Facultatilor in cel mult 48 h de la terminarea probei.

Sunt declarati admisi candidatii al caror punctaj la teste este egal sau superior celui corespunzator notei 5. La FMAM declararea situatiei de admis va fi in functie de punctajul obtinut si in ordinea optiunilor formulate la inscriere.

Criteriile de departajare in cazul punctajelor egale sunt:

 • Calificativul obtinut la proba obligatorie: Biologie, respectiv Chimie organica pentru Farmacie;
 • Media obtinuta la examenul de Bacalaureat.


Info Facultati:

Tematica Medicina:

Tematica Medicina Dentara :

Tematica Farmacie :

Tematica Moase si Asistenta Medicala:


Info Contact:

Facultatea de Medicina

Adresa: B-dul Eroilor Sanitari nr. 8

Telefoane: 224 8909, 224 9100

Fax: 311 0984

Facultatea de Medicina Dentara

Adresa: Calea Plevnei nr. 5

Telefon: 315 8649

Facultatea de Farmacie

Adresa: Str. Traian Vuia, nr. 6

Telefoane: 3180747, 3180743

Fax: 3180750

Facultatea de Moase si Asistenta Medicala

Adresa: B-dul Eroilor Sanitari nr. 8

Telefoane: 224 8909, 224 9100

Fax: 311 0984


Sursa: http://www.univermed-cdgm.ro/

0 comentarii: